Over Fleuren Accountants + Belastingadviseurs

Fleuren Accountants + Belastingadviseurs staat voor efficiënte, gedegen en persoonlijke advisering rondom de financiële en vooral fiscale situatie van u en uw onderneming.

Koppelstraat 91,
5741 GB BEEK EN DONK

Contact

Visie

Werkwijze

Lid van NBA

Fleuren Accountants + Belastingadviseurs is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, afgekort de NBA.
De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) tot haar takenpakket heeft.

In het accountantsregister van de NBA (zie www.nba.nl) staan alle accountants ingeschreven die in Nederland werkzaam zijn. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid of als intern accountant.. Ze vormen een brede beroepsgroep van circa 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.

Periodiek bezoekt een afvaardiging van de Raad van Toezicht van de NBA ons kantoor. Medio 2019 hebben ze ons voor het laatst bezocht en was de toetsingscommissie zeer enthousiast over onze samenstellingsaanpak en de kwaliteit van onze accountantsdossiers.

Register Belastingadviseurs
Het Register Belastingadviseurs is met circa 6.700 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Als vereniging bieden zij leden vaktechnische informatie en ondersteuning in hun beroepsuitoefening. Daarnaast kan iedereen bij hen terecht voor actuele kennis en informatie over de fiscale mkb-adviespraktijk.