« Belastingrente over BTW-teruggaaf vanaf 1 april mogelijk»

Gepubliceerd op 04-04-2019

In beginsel moet de Belastingdienst binnen acht weken beslissen op een verzoek om BTW-teruggaaf. Doet de Belastingdienst dit niet, dan heeft de ondernemer vanaf 1 april 2019 onder voorwaarden recht op vergoeding van belastingrente.

De voorwaarden waaraan de ondernemer moet voldoen zijn:
+ de acht weken zijn verstreken sinds de ontvangst door de Belastingdienst van het verzoek om BTW-teruggaaf, én
+ de drie maanden zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar of boekjaar waarop de BTW-teruggaaf betrekking heeft.

Voor een BTW-teruggaaf over het kalenderjaar 2018 ontstaat dus recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2019 als op dat moment of enig moment daarna acht weken zijn verstreken na ontvangst door de Belastingdienst van het verzoek om BTW-teruggaaf.